До збирання попередника

 

До збирання попередника

Після збирання попередника

 

Після збирання попередника

Передпосівний період

 

Передпосівний період

Сівба

0

Сівба

Період від сходів до 4-го листка

10

Період від сходів до 4-го листка

Період від сходів до 4-го листка

14

Період від сходів до 4-го листка

Період від весняного кущення до 2-го міжвузля

21

Період від весняного кущення до 2-го міжвузля

Період від весняного кущення до 2-го міжвузля

30

Період від весняного кущення до 2-го міжвузля

Період від весняного кущення до 2-го міжвузля

32

Період від весняного кущення до 2-го міжвузля

Період від 2-го міжвузля до прапорцевого литска

39

Період від 2-го міжвузля до прапорцевого литска

Період від прапорцевого листка до початку наливу

52

Період від прапорцевого листка до початку наливу

Період від прапорцевого листка до початку наливу

61-69

Період від прапорцевого листка до початку наливу

Період від наливу зерна до повної стиглості

71-92

Період від наливу зерна до повної стиглості

Післязбиральний період

 

Післязбиральний період

агрономічні сервіси
агрономічні сервіси
агрономічні сервіси
Систіва, ТН

0,15 л/т

Карбен 50% к.с.

1,0 л/га

Версар к.е.

1,0-1,2 л/га

Дербі 175, к.с.

0,05-0,07 л/га +

Аксіал 050 ЕC, к.е.

0,9 л/га

Іміда Голд 20% р.к.

0,2-0,3 л/га +

FoliQ Аміновігор

1,0 л/га

Версар к.е.

1,0 л/га

агрономічні сервіси
Мідер Про 60% т.к.с.

0,5-1,0 л/т

Шторм

1,0-4,0 кг/га

Карбен 50% к.с.

1,0 л/га

Медакс Топ, КС

0,5-1,0 л/га

Глобстар 75% в.г.

0,015-0,025 кг/га

Еспада 35% к.с.

0,075-0,1 л/га

Вепо 10% к.е.

0,2-0,3 л/га

Осіріс Стар, КЕ

1,5 л/га

агрономічні сервіси
Ранкона І Мікс 7% мк.с

1,0 л/т +

агрономічні сервіси
Шторм

1,0-4,0 кг/га

Карбен 50% к.с.

1,0 л/га

Аксіал 050 ЕC, к.е.

0,9 л/га

FoliQ Аміновігор

0,5-1,0 л/га

Медакс Топ, КС

0,5-1,0 л/га

агрономічні сервіси
FoliQ Супер Zn

0,5 л/т

агрономічні сервіси
Шторм

1,0-4,0 кг/га

Еспада 35% к.с.

0,075-0,1 л/га

Медакс Топ, КС

0,5-1,0 л/га

Адексар Плюс, СЕ

1,0 л/га

LEANUM

1,5 л/т +

FoliQ Супер Mn

1,0 л/га

Медакс Топ, КС

0,5-1,0 л/га

Тебаз Про 45% в.е.

1,0 л/га +

Адексар Плюс, СЕ

1,0 л/га

Клабріс, КЕ

0,5-1,0 л/га

агрономічні сервіси
агрономічні сервіси
Тебаз Про 45% в.е.

0,1 л/га +

Флексіті, КС

0,2 л/га

Клабріс, КЕ

0,5-1,0 л/га

Йелд ОН

2,0 л/га

Флексіті, КС

0,2 л/га

FoliQ Мікро

1,5-2,0 л/га +

агрономічні сервіси
LEANUM

2 л/га

ph-Control

0,06-0,1 л/га

агрономічні сервіси
ph-Control

0,06-0,1 л/га

агрономічні сервіси
агрономічні сервіси

Гербіциди

Інсектициди

Протруйники

Антистресанти

Регулятори росту

Фунгіциди

Родентициди

Стимулятори

Добрива для листкового підживлення

Добриво про- пребіотик

Кондиціонер води

Технологія вирощування озимої пшениці

Сівозміна. Оптимальними попередниками залишаються культури, які раніше звільняють поле: озимий та ярий ріпак, соя, бобові культури. Після соняшника, кукурудзи та сої слід врахувати терміни сівби культури. Посів після зернової групи можливий з урахуванням специфіки захисту і збільшення хімічного навантаження на посіви.

Обробіток ґрунту. Одразу після збору ранніх попередників і за наявності значної пожнивної маси на полі, варто провести лущення стерні або мілке дискування. В даний момент можна додати азоту 3-5 кг д.р.*т/га пожнивної маси для пришвидшення процесів нітрифікації та усунення азотного голодування послідуючої культури. Так як коренева система розвивається в зоні 20-25 см, а ґрунти в регіоні переважно опідзолені, важкі за механічним складом, то рекомендовано проводити оранку на глибину до 22 см. Крім того, виходячи  з наявної техніки та аналізу щільності ґрунтів, господарства можуть застосовувати  глибокорозпушувачі на дану глибину при оптимальній вологості ґрунту з метою якісного руйнування капілярів. Також проводять глибоке дискування до 18 см з метою забезпечення оптимальної щільності ґрунту в зоні розташування кореневої системи. Після основного обробітку проводять вирівнюючу культивацію.

При посіві у пізні терміни сівби варто в короткий строк провести підготовку ґрунту, обмежитись дискуванням для швидкого виконання операцій. Зазвичай пізніми попередниками виступають кукурудза, соняшник, соя, можливо буряк – культури, під які оранка  проводиться зазвичай на більшу глибину, в такому випадку проведення дискування на глибину до 15 см також забезпечує оптимальну структуру ґрунту.

З метою збереження вологи і збереження ресурсів активно застосовується посів напряму чи перехід на No-Till, але лише при умові забезпеченості відповідними агрегатами.

Підбір сорту. Передпосівний обробіток насіння (протруєння, покриття полімерами, добривами і т.д.). Сівба. Для отримання високих показників урожайності та якості зерна, варто проводити посів сертифікованим посівним матеріалом високопродуктивних сортів, який має високі посівні характеристики. Одними з таких можуть бути Етана та Догмар. Крім того, в цьому регіоні вирощують: Кубус, Актер Скаген, Бонанза, Понтікус. Для збереження початкового потенціалу рослин і захисту на початкових етапах органогенезу, обов’язковим заходом є протруєння насіння. Для визначення ключових патогенів насіннєвого матеріалу і його якості (схожості насіння, маси тисячі насінин) рекомендовано скористатися послугами RHIZA Lab, що дасть можливість чітко запрограмувати стеблостій культури відповідно до термінів сівби. Варто застосовувати протруйники з кількома діючими речовинами з метою комплексного захисту, наприклад, на основі Тебуканазолу або Азолу – для знезараження хвороб на поверхні та поступового проникненя в зернівку. Бажане поєднання з системними речовинами, такими як Імазаліл або Азоксистробін для більш активного руху до центру зернівки. Також, для більш швидкого розвитку кореневої системи, варто обробити насіння препаратами, які містять P і K, а також комплекс мікроелементів для швидкої ініціації росту кореневої системи. А препарати на основі рослинних екстрактів та фітогормонів дозволять легше перенести стресові умови, одним з таких препаратів є LEANUM. За ранніх умов сівби важливою є обробка насіння інсектицидним протруйником, наприклад на основі імідоклоприда, це забезпечить захист  протягом перших тижнів. Оптимальним періодом для посіву у Вінницький і Житомирській областях є 10.09-20.09. При прогнозованих пониженнях температури, варто приступити до посіву орієнтовно на 5 днів раніше. Цього правила варто притримуватись і при посіві на півночі Житомирської обл. Обов’язково посів потрібно проводити у вологий ґрунт (або у сухий, але напередодні дощів), щоб уникнути подальшої загибелі проростків через відсутність вологи. В залежності від типу сорту і його інтенсивності кущення, стартовою нормою висіву може бути 3,5-4,5 млн. схожих насінин. Кожні наступні 10 днів варто збільшувати  норму на 0,5-1 млн насінин залежно від швидкості пониження середньодобової температури. Глибина загортання насіння, залежно від погодних умов, має складати не більше 5 см, оптимальна глибина – 3-4 см.

Технологія живлення. В залежності від сорту і кліматичних умов на формування 10 ц/га врожаю  озима пшениця виносить з ґрунту орієнтовно 25-35 кг азоту, 11-15 кг фосфору, 20-25 кг калію, 5 кг кальцію, 4 кг магнію, 3,5 кг сірки, 5 г бору, 8,5 г міді, 270 г заліза, 82 г марганцю, 60 г цинку, 0,7 г молібдену. При формуванні гармонійної рослини варто дотримуватись основних співвідношень N:P:K 1,5:1:1-1,2, а також N:S 7-10:1. Живлення можна розділити на наступні категорії: основне або припосівне, по вегетації та фоліарні коригування. Основні моменти по живленню:

- Основну частку фосфорно-калійних добрив краще внести під основний обробіток або разом з посівом, оскільки несприятливі умови в період вегетації знижують коефіцієнт засвоєння  P і К вдвічі і більше при внесенні по вегетації в розкид. А також через відсутність можливості міграціїї Р у ґрунті – при пересушуванні верхнього шару ґрунту і розвитку основної кореневої маси на глибині нижче 5 см фосфор стає недоступним.

- При ранніх строках посіву варто зменшувати норму внесення азоту для зменшення провокації значної наземної маси.

- При пізніх строках посіву можна додатково внести 10 од.д.р. азоту для прискорення наростання вегетативної маси і забезпечення входу в зиму у розкущеному вигляді, що є оптимальним для збереження потенціалу рослин.

Основну дозу азоту (2/3 від усієї запланованої кількості) вносять у ранньовесняні підживлення, які бажано розподілити на два рази: перший внести по мерзлоталому (1/3 плану) і другий – під час BBCH 31-32. Дане розділення ефективне при достатній кількості вологи у ґрунті. Оптимальним є внесення добрив з різними формами азоту з метою поступового засвоєння азоту під час процесів нітрифікаціїї у ґрунті, зменшення ризиків промивання його у нижні горизонти, і зниження вартості добрив. Оптимальним є поєднання внесення на мерзлоталий ґрунт карбаміду, аміачної селітри  і сульфату амонію з метою кореляції кількості сірки у ґрунті. Застосовування КАС забезпечує різні форми азоту для поступового засвоєння, а також зменшує кількість проходів агрегатів на полі. В даному випадку, сульфат магнію можна внести разом з розчином КАСу (кристалічний) або в основне внесення розкидачем (гранульований). Також можливе розкидання по вегетації. Оптимальним є внесення під попередник, якщо це кукурудза, то у завищених нормах це забезпечить його використання протягом 2-3 років.

1/3 азоту варто залишити для проведення підживлення у фазу виходу прапорцевого листа – ефективне при достатній кількості вологи (вологий верхній шар ґрунту або випадіння близько 40 мм опадів). Дане підживлення позитивно вплине у подальшому на якість зерна, а також на такий важливий показник як маса тисячі зерен (за умови відсутності повітряної посухи).

Фоліарні внесення на пшениці відіграють лише корелюючу роль і не замінюють основне внесення добрив. В осінній період важливим є внесення Марганцю – для забезпечення закладки більш продуктивного колосу і забезпечення більшого відсотку перезимівлі (цьому також сприяють такі елементи як В і К). На зріджених і ослаблених посівах варто проводити оприскування посівів препаратами для активізації росту кореневої системи з метою швидкого формування вузла кущення, де надалі будуть накопичуватись речовини для вдалої перезимівлі рослин.

Для швидкого весняного старту використовують мікродобрива з підвищеним вмістом К та Р.  Адже калій сприяє активізації сокоруху в рослині, активізує процеси фотосинтезу та покращує засвоєння макроелементів, а фосфор потрібен для корекції його дефіциту внаслідок температурних стресів, також  він сприяє активному росту вторинної  кореневої системи.

Для збалансування елементів живлення та для гармонійного розвитку рослини варто в період формування 1-2 міжвузля внести комплекс мікроелементів. Такими можуть бути препарати з вмістом Zn, Mn, Mg, Cu (наприклад, Фолік Мікро).

Також, обов’язковим заходом мікроживлення є внесення Сульфату Магнію, який активізує процеси фотосинтезу. На всіх етапах фотосинтезу застосування 3-4 кг/га є оптимальним, при певних умовах можна збільшувати до 8 кг/га. Виключенням є внесення з кальцевмісними продуктами – несумісні у бакових сумішах.

Схема захисту. Використання погодного модуля RHIZA Digital. Схеми захисту інтенсивних посівів обов'язково мають включати осінній захист. Так як застосування добрив і швидке наростання вегетативної маси при вологих умовах сприяє розвитку борошнистої роси, а при затяжній теплій осені також плямистостей і навіть ураження іржастими хворобами. Для цього варто обробити посіви препаратами на основі пропіконазола – вони дозволяють працювати в умовах пониження температури та знімають основні проблеми даного періоду. З метою прогнозування розвитку хвороб в осінній період варто застосовувати погодний модуль RHIZA Digital, який також дасть можливість визначити оптимальні періоди застосування продуктів.

Весною зазвичай виділяють три найважливіші періоди: на початку відновлення вегетації, ключовий (прапорцевий лист, який відповідальний за формування основної маси врожаю) та колосіння – період цвітіння – вихід перших пиляків – захист від хвороб зерна і заключний захист перед збиранням врожаю.

При першому весняному фунгіцидному захисті варто звертати увагу на дію низьких температур (затяжна весна) – препарати мають працювати у цьому діапазоні температур. Кількість вегетативної маси і кількість такої що відмирає.

В даний період варто застосувати продукти на основі триазолів, фенпропіморфів, з максимальною знезаражуючою дією і стоп-ефектом, які працюють при низьких температурах. В цій же фазі рекомендовано внести гербіциди на основі 2,4-Д чи етилгексилового ефіру. Важливо застососвувати дані препарати до появи другого міжвузля культури для запобігання зниження врожаю. При наявності проблемних бур'янів, таких як підмаренник чіпкий або волошки польові ефективним, можна поєднувати препарати на основі трибенуронметилу та флуметсуламу. Гарний ефект контролю бур'янів отримуємо при поєднанні Глобстар 10-15 г/га + Дербі 50-60 г/га з обов’язковим додаванням прилипачу .

Виокремити варто внесення регуляторів росту на пшениці, застосовувати їх краще за 2-3 дні після або до застосування гербіцидів, а також не використовувати їх на фоні різких перепадів температури.

На другий етап варто використовувати препарати з найбільш пролонгованою дією і з максимально широким спектром захисту. Переважно це продукти з 2-3ма діючими речовинами на основі Стробірулінів із забезпеченням green-ефекту з метою активізації фотосинтезу і максимального синтезу пластичних речовин для відкладання їх у репродуктивних органах. Для більш конкреного виявлення збудників можливо скористатися послугами діагностичної фітолабораторії. У разі появи другої хвилі бур'янів, краще змістити обробіток до початку виходу прапорцевого листа і додати до суміші препарати на основі гранстару. При застосуванні препаратів на основі стробірулінів треба бути обережними у разі ґрунтової чи повітряної посухи.

На етапі захисту колоса варто застосовувати препарати для чіткого стоп-ефекту для найбільш небезпечної хвороби в даний період – фузаріозу, а також щоб мати комплексний захист у разі зміни погодних умов з метою зменшення поширення таких хвороб як септоріоз, альтернаріоз колоса і сажкові хвороби. Підходять препарати на основі триазолів. На всіх етапах  розвитку, щоб захистити озиму пшеницю від шкідників варто застосовувати інсектициди. Залежно від видового складу шкідників (злакові мухи, п’явиці, попелиці та хлібні жуки) і температурних умов радимо застосовувати: Версар 0,8 л/га (до  виходу в трубку), Еспада 0,1 л/га, Рубін 0,15-0,2 л/га, Вепо  0,2-0,3 л/га та інші.

Рекомендація щодо часу збирання. Завдяки погодному модуля RHIZA Digital ми можемо виявити найбільш оптимальні періоди для збирання культури, щоб запобігти ураженню хвороб внаслідок випадіння опадів, або відкласти збирання на кілька днів з метою зменшення витрат на сушку насіння. Опимальна вологість для збирання – 12-14%.