Мирослава Предоляк

Здобула вищу освіту у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство». З 2006 по 2012 рр. працювала науковим співробітником кафедри «Ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. М.К.Шикули» НУБіП України. 
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гумусний стан і біологічна активність чорнозему типового Правобережного Лісостепу України за різної інтенсивності їх використання». Отримала ступінь кандидата наук за спеціальністю «Агроґрунтознавство та агрофізика»
2012-2018 рр. працювала завідувачем відділу «Моніторингу ґрунтів та агроресурсів» Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК. 
Була одним з виконавців наступних науково-дослідних проектів:
-    «Обґрунтування і розробка ресурсозберігаючих технологій управління продуктивністю чорноземів Правобережного Лісостепу України, відтворення родючості та забезпечення в них позитивного балансу органічної речовини»
-    «Відновлення родючості чорноземів у короткоротаційних сівозмінах Лісостепу за мінімізації обробітку ґрунту й біологізації землеробства»
-    «Моніторинг мікроелементного складу ґрунтів України»
Має більше 15 друкованих матеріалів за напрямком відтворення продуктивності та родючості ґрунтів України. З 2018 р. приєдналась до команди сервісного напрямку RHIZA Lab в компанії «Агріі Україна».