Поділитись:

Планування будь яких процесів починається з реальної оцінки ресурсів, за рахунок яких вони будуть здійснюватися. Так і в сільському господарстві – формування врожаю залежить від багатьох факторів. Важливим і керованим є - система мінерального живлення.  На 60% вона формується за рахунок природної родючості, а 25-30% залежить від мінерального удобрення. Контролювати і оптимізувати її можна лише своєчасним і детальним агрохімічним обстеженням. Воно дає можливість оцінити реальний стан потенційної здатності поля, та найбільш оптимально використати всі існуючі ресурси. Забезпеченість основними елементами живлення та взаємозв’язок між показниками родючості вкаже на ефективність мінерального удобрення.  Аграрії, які скористалися послугами агрохімічного сервісу відділу Агросервісів RHIZA в 2020 році та дотрималися рекомендованої системи удобрення, оптимізували свої витрати на мінеральне удобрення на 15-20%.


Так з чого ж починається оптимізація? В першу чергу з детального та якісного агрохімічного обстеження. Правильно підібраний під тип ґрунту, а також агрохімічні та агрофізичні показники дають можливість врахувати всі лімітуючи фактори отримання врожаю. Потрібно мати розуміння не тільки загалом про запаси основних елементів живлення, а й про співвідношення їх у ґрунтово-вбирному комплексі, чи не має місце блокування одного елемента іншим, наскільки відповідає вимогам культури кислотність ґрунтового розчину. Необхідно створити умови, при яких доступність макро та мікроелементами буде найвищою. Це оптимізує витрати на планове мінеральне удобрення до 10-15%. Потім іде оцінка існуючої технології вирощування культур клієнта та максимальна адаптація до неї системи удобрення. Встановлюються оптимальні норми та строки внесення добрив (враховуючи технічну можливість господарства), підбираються найбільш доцільні види добрив з найкращою окупністю (засвоєння елементів живлення культурою залежить від властивостей ґрунту), своєчасно корегується азотне живлення (безпосередньо перед внесенням).  Сюди входить і встановлення потреби у проведенні хімічної меліорації (вапнування чи гіпсування). Базуючись на всій цій інформації, оцінюється потенціал поля – тобто врожайність на яку можна вийти при найнижчих затратах. Порівнюючи її з запланованою – визначається економічна ефективність планових витрат.


Отже – оптимізація мінерального живлення починається зі своєчасного обстеження поля. Постає питання, як правильно і всебічно підійти до цього питання? Як його обстежувати?


Розглянемо з яких етапів складається цей процес:

  • зонування поля за сучасними методиками  з урахуванням природних геоморфологічних неоднорідностей за індексами NDVI, SOB, показниками електропровідності;
  • відбір ґрунтових зразків з прив’язкою до системи GPSкоординат (одна сформована проба складається з 15-16 точок);
  • агрохімічний аналіз ґрунту (за сучасними методиками ДСТУ, ISO,EN).


Маючи результати обстеження, формуються рекомендації з оптимізації системи живлення.


Своєчасність – головний фактор ефективного обстеження поля. Планувати його потрібно, коли попередник ще на полі. Це дасть можливість вчасно провести відбір (до основних технологічних заходів), визначитися з потребою на основне удобрення, підібрати необхідні типи добрив, а в разі потреби і встановити норми меліорантів.


Відділ Агросервісів RHIZA вводить в дію акцію «Попереднє замовлення сервісу RHIZA Lab Агрохімічне обстеження поля».  


Умови акції:

  • Площа обстеження від 200 га
  • Підписання договору з передплатою 30% не пізніше 31.07.2020


Керівник відділу Агросервісів
Танасевич Олександр
+38 067 402-85-10
Oleksandr.Tanasevych@agrіі.com.ua