Поділитись:

В сучасних умовах інтенсивного виробництва, коли з’явилась велика кількість важкої сільськогосподарської техніки та частим явищем є вирощування монокультур, відбуваються зміни у структурі ґрунту – поширюється явище переущільнення.  Проблема переущільнення ґрунтів набуває з кожним роком все більших масштабів. Можна сміливо сказати, що це стало загальноукраїнським явищем. У зв’язку з недосконалими агротехнологіями та нехтуванням правильною організацією сівозмін, на всіх  ґрунтах починаючи від легкосуглинкових спостерігаються переущільнені ділянки.

Переущільнення  створює обмежуючі фактори для росту та розвитку  рослин:

  • Збільшується щільність ґрунту  разом з питомим опором, що веде до підвищення  енергетичних та економічних затрат;
  • Змінюється водно-повітряний режим, ускладнюється аерація, знижується вологозабезпечення рослин;
  • Створюються  анаеробні умови, розвивається кисневе голодування; 
  • Погіршуються мікробіологічні, біохімічні, енергетичні процеси фізіології рослин;
  • Знижується рухомість та доступність основних життєво необхідних елементів живлення;
  • Створюються оптимальні умови для розвитку патогенних мікроорганізмів;
  • Порушується та пригнічується розвиток кореневої системи.

Відповідно, переущільнення є одним із основних обмежуючих факторів росту, розвитку, а також рівня врожайності  сільськогосподарських культур.  Контроль та моніторинг рівня щільності є  необхідним агротехнологічним прийомом. Особливо це слід враховувати при виборі методу обробітку ґрунту.

Компанія Agrii проводить вимірювання рівня щільності ґрунту та розробляє пошарові картограми ущільнених ділянок. Дане обстеження дає можливість дотримуватися глибини оранки ґрунту,  обрати  оптимальний метод обробітку  та оптимізувати агротехнологічні прийоми.

Також у нас можна придбати сучасний цифровий пенетрометр з доступом до онлайн-порталу збору даних поля з GPS-навігацією.

За додатковою інформацією звертайтесь:

Олександр Танасевич, керівник відділу агрономічних сервісів

Тел.: +380 67 402 85 10

e-mail: Oleksandr.Tanasevych@agrii.com.ua