Цифрова платформа RHIZA Digital

Цифрова агрономічна платформа RHIZA Digital

Contour – комплексна допомога у прийнятті рішень!

Цифрова платформа Contour – це новий інформаційний сервіс із комплексом інструментів для моніторингу с.-г. підприємства та впровадження точного землеробства.

Зручний інтерфейс

Зручний інтерфейс

Інформація про поле в одному місці

Інформація про поле в одному місці

Постійний моніторинг полів

Постійний моніторинг полів

Оптимальна система живлення

Оптимальна система живлення

Точність показників

Точність показників

Опис функціоналу

Вся інформація про поля в одному місці, з геоприв’язкою;

Дані щодо конкретного поля;

Погодний модуль. Прогноз погоди та моделювання на рівні господарства;

Оптичні супутникові знімки індексів NDVI, NDVI-early, GCVI та SOB;

Вегетаційні радарні індекси;

Аналізи ґрунту. Вимірюй, щоб управляти;

Управління живленням;

Створення карт-завданнь для диференційованого посіву, внесення добрив та ЗЗР.

Опис функціоналу
Опис функціоналу
01

Вся інформація про поля в одному місці, з геоприв’язкою:
 

— геоприв’язка – відображення полів на місцевості;
— точні обміри в полі – використання контурів для точних операцій (диференційоване внесення добрив, ЗЗР, насіння тощо);
— прийняття рішення щодо кожного поля – порівняння полів між собою;
— запис дати посіву – фіксація даних щодо кожного поля;
— корекція запланованого врожаю.
 

01
02

Дані щодо конкретного поля:
 

Дані + контекст = інформація
— інформація щодо ґрунтів;
— індекси забезпеченості відповідно до аналізу ґрунту;
— зображення із супутника;
— історія поля та прогнозний рівень урожайності;
— накладаючи інформацію шарами, можна виявити причини нерівномірностей у полі.

02
03

Погодний модуль. Прогноз погоди та моделювання на рівні господарства

Актуальні, історичні та прогнозні дані про: 
— температуру повітря;
— опади;
— відносну вологість повітря;
— температуру та вологість ґрунту;
— зволоженість листя;
— сонячну радіацію;
— швидкість вітру.
 

03
04

Оптичні супутникові знімки індексів NDVI, NDVI-early, GCVI та SOB
 

— віртуальний огляд кожного квадратного метра;
— ідентифікація варіабельності розвитку рослин;
— визначення проблем на початку вегетації;
— встановлення нерівномірності ґрунтового покриву поля;
— мапи обстежень та проблемних ділянок;
— побудова цифрових звітів огляду полів;
— перегляд історії польових оглядів у офісі. 

04
05

Вегетаційні радарні індекси:
 

— погодні умови не впливають – відсутність освітлення, хмари;
— стадії розвитку рослин – оптимізація часу внесення;
— GAI (індекс зеленої поверхні) – коригування використання азоту;
— LAI (індекс площі листкової поверхні) – показник площі листкової поверхні;
— біомаса – прогноз щодо величини надземної біомаси; 
— прогноз щодо врожайності – використовується для прийняття рішення стосовно врожаю.

05
06

Аналізи ґрунту. Вимірюй, щоб управляти:
 

— зонування поля на ділянки нерівномірності відповідно до особливостей рельєфу та ґрунтової відміни;
— виявлення ділянок з високою/низькою забезпеченістю елементами живлення;
— визначення місць, де ґрунти потребують покращення рН та внесення елементів живлення;
— цільовий польовий моніторинг з метою виявлення впливу на культури ступеня забезпеченості ґрунтів;
— корегування вмісту поживних речовин у ґрунті відповідно до потреб культури.
 

06
07

Управління живленням:

 

— рекомендації щодо живлення, розроблені фахівцями Agii, базуються на передовому досвіді різних країн;
— індекси забезпечення ґрунту поживними речовинами гарантують більшу точність рекомендацій;
— оптимізація використання добрив (витрати та екологія);
— зменшення коливання вмісту поживних речовин на полях та підвищення врожайності;
— зменшення впливу різних факторів зниження врожайності та ризиків;
— швидке обчислення кількості добрив для придбання;
— загальний звіт щодо потреби в добривах під запланований урожай як на всьому полі, так і на окремих ділянках;
— створення карти-завдання для диференційованого внесення добрив відповідно до типу монітора.

07
08

Створення карт-завдань для диференційованого посіву, внесення добрив та ЗЗР:

 

— просте і швидке створення карт-завдань відповідно до нерівномірності поля;
— оптимізація використання ресурсів господарства;
— збільшення врожайності загалом на полі;
— підвищення прибутковості господарства.
 

08

RHIZA SCRIPT – ваш алгоритм підвищення ефективності використання насіння, добрив та ЗЗР!

RHIZA SCRIPT – це рішення для диференційованого застосування насіння, добрив і ЗЗР відповідно до особливостей поля, сорту (гібрида) та стану посівів.  
RHIZA SCRIPT (насіння) – створення карти-завдання для посіву з урахуванням нерівномірності поля за допомогою супутникових зображень індексів NDVI та SOB на платформі Contour та експертизи компанії Agrii.

Послуга передбачає:

1. Готове рішення щодо диференційованого посіву на конкретному полі у вигляді карти-завдання для різних типів моніторів.

2. Підключення до платформи Contour забезпечує можливість моніторити площі та погодні дані, використовувати мобільний додаток для польового скаутингу.

3. Інтелектуальне зонування поля на зони продуктивності для відбору ґрунту.

4. Релевантне SOB-зображення поля, яке робиться вручну та може бути використане для диференційованого посіву, відбору ґрунту, диференційованого внесення ґрунтових гербіцидів.

5. Експертиза насіння для площі під диференційований посів (як опція для зернових, зернобобових тощо).

6. Експертиза спеціалістів відділу насіння при складанні карти-завдання для посіву з урахуванням нерівномірності ґрунтового покриву поля та специфіки гібрида (сорту) та зони.

7. Допомога у практичному впровадженні карти посіву в господарстві.

8. Моніторинг полів протягом вегетації разом з регіональним менеджером.

RHIZA SCRIPT (азотне живлення)

Створення карти-завдання для диференційованого внесення азотного живлення з урахуванням нерівномірності розвитку посівів за допомогою супутникових зображень індексів NDVI, GCVI та SOB на платформі Contour та експертизи компанії Agrii.

Послуга передбачає:

1. Готове рішення щодо диференційованого внесення азотних добрив на конкретному полі при підживленні озимих та ярих зернових і ріпаку.

2. Підключення до платформи Contour забезпечує можливість моніторити площі та погодні дані, використовувати мобільний додаток для польового скаутингу.

3. Супутникове зображення індексів розвитку біомаси та стану посівів NDVI, GCVI.

4. Допомога у практичному впровадженні карти-завдання в господарстві.

5. Моніторинг полів протягом вегетації разом з регіональним менеджером.

Переглянути відео RHIZA. Досвід диференційованого внесення добрив: