Аналіз мінеральних добрив

Аналіз мінеральних добрив

Аналіз мінеральних добрив дає можливість:

дізнатися реальний склад і якість добрив;

перевірити постачальника та розпізнати підробку;

відкоригувати норму внесення добрива відповідно до вмісту елементів живлення у ньому.

Аналіз мінеральних добрив дає можливість:

З чого складається аналіз мінеральних добрив?

01

Відбір зразків добрив згідно з інструкцією. Відбір зразків добрив може бути здійснений як представником компанії, так і замовником самостійно відповідно до наданої інструкції.

Лабораторні випробування проводяться в сучасній агрохімічній лабораторії відповідно до вітчизняних і міжнародних стандартів ДСТУ, EN, ISO. Завдяки високому рівню технічного забезпечення лабораторії та автоматизації багатьох процесів ми маємо можливість проводити випробування в стислі терміни, зберігаючи їхню якість. Відповідно до виду добрива обираються показники, на визначення яких проводиться аналіз. 

01
02

Надання результатів аналізу мінеральних добрив з порівнянням із чинними нормами та висновком експерта щодо якості добрива.

02

Перелік випробувань:

№ з/п Назва  послуги Показник Термін виконання
1 Визначення вмісту азоту в міндобриві, % Визначення вмісту N залежно від виду добрива:
- загальна маса азоту в складних добривах; 
- вміст азоту в амонійній і амідній формах в однокомпонентних добривах (без відгонки аміаку); 
- вміст азоту в солях амонію;
- вміст азоту в амонійній та нітратній формах в складних добривах (методом Деварда).
3 дні
2 Визначення вмісту фосфору в міндобриві, % Визначення вмісту Р2О5 (на вибір): 
- масова частка загального фосфору;
- масова частка доступного фосфору;
- масова частка водорозчинного фосфору.

3 дні
3 Визначення вмісту калію в міндобриві, % Визначення вмісту K2О (на вибір):
- масова частка загального калію;
- масова частка доступного калію.

3 дні
4 Визначення вмісту сірки у мінеральному добриві, % Масова частка S 3 дні
5 Визначення вмісту кальцію, % Масова частка Са 2 дні
6 Визначення вмісту біурету в карбаміді, % Масова частка біурету 2 дні
7 Визначення рН розчину добрива, одиниці рН рН розчину – 10%  або 1%  2 дні
8 Визначення об’ємної маси рідкого добрива, г/см3 Густина
9 Визначення масової частки вологи у добриві, % Масова частка вологи
Масова частка  сухого залишку
2 дні
10 Визначення гранулометричного складу мінерального добрива, % Залежно від виду мінерального добрива відбувається розподіл за фракціями згідно з ТУ 2 дні
11 Визначення розчинності мінерального добрива, % Визначення розчинності 2 дні

Комплексні дослідження:

1 Комплексний аналіз меліорантів вапнякових: ТУ ДСТУ 7446:2013 дефекат; 
борошно (вапнякове, доломітове, крейдяне); 
відсіви карбонатних порід.
Визначення сумарної масової частки карбонатів Са і Mg, %
Визначення масової частки вологи, %
Визначення гранулометричного складу, %
*Включає також рекомендації що внесення під культуру за наявності показників pH, сольового, гранулометричного складу, гідролітичної кислотності.
З дні
2 Комплексний аналіз добрива: КАС Визначення фракційного розподіл азоту:
масова частка лужності  у перерахунку на аміак, %;
масова частка селітри, %;
масова частка карбаміду, %;
загальний азот, %;
об’ємна маса (густина),  г/см3
4 дні
3 Комплексний аналіз добрива: аміачна вода  Органолептична оцінка 
Масова частка аміаку, %
Масова частка аміаку в перерахунку на азот, %
Об’ємна маса (густина),  г/см3
4 дні
4 Комплексний аналіз добрива: сечовина (карбамід) Органолептична оцінка; 
Масова частка азоту, %
Масова частка біурету, %
Масова частка вільного аміаку, %
Масова частка вологи, %
Гранулометричний склад, %
4 дні
5 Комплексний аналіз добрива: селітра аміачна  Органолептична оцінка; 
Сума амонійного та нітратного азоту, %
Масова частка вологи, %
рН 10% розчину, одиниці рН
Гранулометричний склад, %
З дні
6 Комплексний аналіз добрива: сульфат амонію Органолептична оцінка; 
Масова частка азоту, %
Масова частка вологи, %
Масова частка вільної кислоти, %
Гранулометричний склад, %
Нерозчинний залишок, %
З дні
7 Комплексний аналіз добрива: амофос  Масова частка азоту, %
Масова частка фосфору, %
Масова частка вологи, %
Гранулометричний склад, %
5 днів
8 Комплексний аналіз добрива: суперфосфат Масова частка доступного фосфору, %
Масова частка вільної кислоти Н3РО4, %
Гранулометричний склад, %
З дні
9 Комплексний аналіз добрива: калій хлористий  Органолептична оцінка; 
Масова частка загального калію, %
Масова частка вологи, %
Гранулометричний склад, %
З дні
10 Комплексний аналіз добрива: нітроамофоска  Масова частка азоту, %
Масова частка загального фосфору, %
Масова частка водорозчинного фосфору, %
Масова частка загального калію, %
Масова частка вологи, %
Гранулометричний склад, %

Переваги аналізу мінеральних добрив

можливість вчасно розпізнати підробку й уникнути фінансових втрат через купівлю неякісного добрива та зниження урожайності внаслідок його застосування;

можливість вчасно розпізнати підробку й уникнути фінансових втрат через купівлю неякісного добрива та зниження урожайності внаслідок його застосування;

можливість визначити реальний вміст елементів живлення й орієнтуватися на нього при плануванні системи удобрення.

можливість визначити реальний вміст елементів живлення й орієнтуватися на нього при плануванні системи удобрення.

Переваги аналізу мінеральних добрив

Етикетка для відбору зразків води, добрива